Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

Головна ⇒  Корисна інформація для батьків ⇒  Харчування в дитячому садку

      ШАНОВНІ БАТЬКИ!

                           Зміни в оплаті за харчування у 2022 році

    Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти
та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», на виконання рішення
виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.02.2022 № 82 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
від 03.12.2021 № 458 «Про затвердження переліків категорій дітей, що
забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти,
та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2022 році», наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) від 14.04.2022 № 98р
«Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради від 30.12.2021 № 431р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах
комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2022 році»,
територіального відділу освіти Вознесенівського району (далі — ТВО) від
22.04.2022 № 72р «Про внесення змін до наказу територіального відділу
освіти Вознесенівського району від 30.12.2021 № 268р «Про організацію
харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних
підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти Вознесенівського району у 2022 році», з метою підвищення якості організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти:   

    Показники вартості харчування дітей в ЗДО у 2022 році, виходячи з щоденної вартості харчування однієї дитини за один день перебування у закладі становитиме:
55 грн. 22 коп. – для дитини вікової групи від 1 до 4 років;
73 грн. 02 коп. – для дитини вікової групи від 4 до 6(7) років.
Плата для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей в ЗДО у
2022 році за 1 місяць складає 60% від вартості харчування однієї дитини
за один день перебування у закладі, помноженої на кількість днів відвідування
дитиною ЗДО:
33 грн. 14 коп. — для дитини вікової групи від 1 до 4 років;
43 грн. 80 коп. — для дитини вікової групи від 4 до 6(7) років.
Вважати кінцевим терміном внесення батьківської плати за харчування дітей у ЗДО 10 число поточного місяця (з 01-10).

 _______________________________________________________________

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ,
що забезпечуються безоплатним харчуванням у ЗДО № 162 у 2022 році

(за наявності відповідних документів)

Керуючись ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою КМУ в редакції від 27.01.2021 № 86, постановами КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 № 667, на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 03.12.2021 № 458 «Про затвердження переліків категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м.Запоріжжя у 2022 році», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.12.2021 № 431р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2022 році», наказу територіального відділу освіти Вознесенівського району (далі — ТВО) від 30.12.2021 № 268р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти Вознесенівського району у 2022 році»
 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 діти з інвалідністю;
 діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 діти у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами;
 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи, що підтверджують їх статус;
 діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 діти із сімей, які мають трьох і більше дітей;
 діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Прозорість закладу