Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

Головна ⇒  Корисна інформація для батьків ⇒  Харчування в дитячому садку

      ШАНОВНІ БАТЬКИ!

                                         Зміни в оплаті за харчування у 2023 році

    Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 08.12.2022 № 503 «Про затвердження переліків категорій здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування здобувачів освіти/дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2023 році»,  враховуючи впровадження з 01.09.2023 року освітнього процесу в комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти м.Запоріжжя за дистанційною формою навчання з урахуванням безпекової ситуації у місті, з метою забезпечення організації харчування дітей у комунальних закладах освіти м.Запоріжжя після відновлення освітнього процесу в очному режимі на період дії правового режиму воєнного стану, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:
Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у 2023 році.

Розмір плати батьків або осіб, які їх замінюють, за один день перебування у закладі освіти становитиме:
62 грн. 14 коп. – для дитини вікової групи від 1 до 4 років;
80 грн. 78 коп. – для дитини вікової групи від 4 до 6(7) років.
Плата для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей в ЗДО у 2023 році за 1 місяць складає 60% від вартості харчування однієї дитини за один день перебування у закладі, помноженої на кількість днів відвідування
дитиною ЗДО:
37 грн. 28 коп. — для дитини вікової групи від 1 до 4 років;
48 грн. 47 коп. — для дитини вікової групи від 4 до 6(7) років.
Вважати кінцевим терміном внесення батьківської плати за харчування дітей у ЗДО 10 число поточного місяця (з 01-10).


ШАНОВНІ БАТЬКИ!

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ,
що забезпечуються безоплатним харчуванням у ЗДО комбінованого типу ЗМР у 2023 році

(за наявності відповідних документів)

Керуючись ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою КМУ в редакції від 27.01.2021 № 86, постановами КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 № 667, на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від  08.12.2023 № 503 «Про затвердження переліків категорій здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування здобувачів освіти/дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2023 році»
 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 діти з інвалідністю;
 діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 діти у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами;
 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи, що підтверджують їх статус;
 діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 діти із сімей, які мають трьох і більше дітей;
 діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Прозорість закладу