Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

 Головна ⇒ Про нас ⇒ Структура та органи управління

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти
(ясел-садку) комбінованого типу № 162 «Ведмедик»
Запорізької міської ради Запорізької області.

Назва освітнього закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 162 «Ведмедик» Запорізької міської ради Запорізької області (скорочено ДНЗ № 162)

Юридична адреса освітнього закладу

    69005, м.Запоріжжя, бульвар Центральний, 17А
телефони (061) 226-85-30, (061) 226-84-94

Тип освітнього закладу

    комбінований

Організаційно-правова форма

    комунальна

Засновник

   Засновником (власником) ДНЗ № 162 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

   Органом управління ДНЗ № 162 є:

  Департамент  освіти і науки Запорізької міської ради  та його відокремлений структурний підрозділ –  територіальний відділ освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Департамент освіти і науки Запорізької міської ради:

   Адреса: 69037, Запорізька область,

   м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 39 Б,

   тел.224-08-35

   Територіальний відділ освіти Вознесенівського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:

   Адреса: 69035 Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 4

   Телефони: 226-25-88, 226-29-08

Інформація про керівника освітнього закладу

    В.о. директора: Колокол О.А.

   Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

   Є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти

      Керівник закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами   і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • формує штатний розклад в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження до Департаменту;
 • контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, організацію корекційно-відновлювальної роботи;
 • відповідає за стан педагогічної та виховної роботи;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють.

Інформація про вихователя-методиста освітнього закладу

  Іванус Наталя Борисівна

      Вихователь-методист:

 • здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу;
 • організовує розроблення перспективних планів роботи дошкільного закладу (на рік, квартал, місяць тощо);
 • забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей;
 • сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, таланту, впровадженню педагогіки співробітництва, особистісно орієнтованої освіти;
 • надає методичну допомогу педагогічним працівникам, зокрема, допомагає їм складати плани освітньої роботи з дітьми, коректує ці плани, стежить за їх виконанням;
 • організовує роботу творчих груп педагогів дошкільного закладу з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу, організації різних видів і форм діяльності дітей, методичних рекомендацій для педагогів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення;
 • вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід, поширює його серед педагогів;
 • консультує батьків або осіб, які їх замінюють, з питань розвитку, виховання та навчання дітей;
 • налагоджує співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами на рівні дитячих і педагогічних колективів для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Прозорість закладу