Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

Головна ⇒ Поради спеціалістів Сторінка психолога  

ВАС ВІТАЄ

Практичний психолог
Ракус Марія Андріївна
Освіта: вища, стаж роботи 6 роківКонсультації для батьків: 


ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

9 ФРАЗ,ЯКІ НЕ MОЖНА ГОВОРИТИ ДІТЯM ПРО ВІЙНУ

Як безпечно пережити воєнний час

Як говорити з дитиною про війну

1 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ПОРАДИ ТА ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ "ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ"

14Поради батькам з правового виховання

 

Арт-техніка "Будиночок з собою"

Для стабілізації психоемоційного стану дітей та дорослих вкрай важливо знаходити життєві опори.Одним із таких опор може стати дітм,місце, яке за символікою несе захист і душевний спокій.
Пропоную вам попрацювати з метафорою будинку, на прикладі равлика.
Ця техніка дає можливість через метафору равлика пробудити відчуття безпеки і затишку, навіть якщо Ви на відстані від дому.

 

 

РОЗВИВАЄМО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ЦЕ:

👉здатність розпізнавати емоції свої та інших людей;

👉вміння використовувати емоції для вирішення поставлених завдань;

👉здатність регулювати емоційні стани та управляти ними;

👉розуміння причин і наслідків емоцій та їхнього впливу на життя.

Якщо дитина живе у середовищі, де розуміють її почуття, називають їх, дозволяють проявляти, то її емоційний інтелект розвивається.

Казкотерапія— це метод, що використовує казкову форму для корекції емоційних порушень і вдосконалення взаємостосунків з навколишнім світом. Метою і завданням є – зменшення агресивності у дітей, усунення тривожності і страхів, розвиток емоційної саморегуляції і позитивних взаємостосунків з іншими дітьми.

Вмикайте та слухайте терапевтичну казку-загадку "Місто почуттів" разом із дітьми.

ПІДТРИМКА ДІТЕЙ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Стрес — це реакція організму у відповідь на дуже сильний зовнішній подразник. Загалом це нормальна реакція людини, захисний механізм нашого організму. Під час стресу відбуваються глобальні психофізіологічні, біохімічні зміни в організмі. Для дитини він не шкідливий, якщо вона швидко долає негативний вплив чи адаптується до нього. Виникнення стресу в дитини означає, що вона включилася в певну діяльність, спрямовану на протидію небезпечним для неї впливам. Однак здатність до адаптації не безмежна. У разі якщо інтенсивність та тривалість негативного впливу стресу перевищують можливості протидії організму, виникає дистрес  — стан хронічного стресу. Він спричиняє надмірне психічне, емоційне та м’язове напруження, порушення діяльності внутрішніх органів та зміну поведінки.

Пропоную вам відео консультацію "Підтримка дітей в стресових ситуаціях"де ви дізнаєтесь про комплекс вправ та дій котрі стануть вам у нагоді.

 

 

ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДОШКОЛИ

Информация для батьків першокласників та майбутніх першокласників

«Чи готова моя дитина до школи, до шкільного навчання?». Це головне питання, яке постає перед батьками 6-7-річних дітей. Найчастіше під такою готовністю дорослі вважають вміння дитини читати, рахувати, писати. Але насправді готовність дитини до навчання охоплює значно ширше коло питань.
Необхідно одразу розділити поняття педагогічної і психологічної готовності дитини до школи.

 

Педагогічна готовність — це запас знань, умінь і навичок, наявний у дитини на момент вступу до школи. Під цим, як правило, мається на увазі уміння переказувати, читати, рахувати, однак це не дає змоги спрогнозувати успішність навчання навіть на найближчий час.

Психологічна готовність — це якісна своєрідність інтелектуального розвитку дитини і деяких особливостей її особистості, без яких неможливо успішно навчатися в масовій школі. Сформованість цього рівня надзвичайно важлива. В психології виділяють такі взаємопов'язані компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання: мотиваційна, фізіологічна, інтелектуальна, емоційно-вольова та соціальна.

 • Мотиваційна готовність —виявляється у настроях дитини, її прагненні, бажанні йти до школи, яке поєднується з тим, як дитина уявляє вимоги школи, наскільки готова змінити свою дошкільну, ігрову позицію.
 • Фізіологічна готовність — означає достатній рівень розвитку психофізіологічних (рівень сформованості дрібної моторики), фізіологічних (ріст, вага, кількість постійних зубів) й анатомо-морфологічних функцій і структур дитячого організму, стан здоров'я (фізіологічна зрілість). Цей рівень повинен забезпечити витримання дитиною відповідних навантажень і стимулювати до подальшого розвитку. Важливою складовою даної компоненти є соматичне і психічне здоров'я дитини, сформованість навичок здорового способу життя.
 • Інтелектуальна готовність-пов'язана з відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини. Але не лише з рівнем, який досягнуто: важливим є фактор здатності цієї сфери до подальшого розвитку, утворення вищих психічних функцій, нових між функціональних психологічних систем.
 • Емоційно-вольова готовність — визначається рівнем сформованості довільності основних психічних процесів та поведінки, само організованістю, зосередженістю, умінням контролювати свої емоції. 
 • Соціальна готовність —  означає адекватність дитини, її здатність жити і розвиватися в соціальному оточенні, мати відповідні навички комунікації, соціальну компетентність (вербальну активність, виконання вимог та дотримування правил поведінки, відстоювання власної позиції, прийняття рішень, орієнтація у просторі та часі).

Рівень розвитку психологічної готовності дитини до шкільного навчання є дуже важливим показником. Для шестирічних дітей з високим рівнем психічного розвитку найбільш типовим є кооперативно-змагальний характер спілкування з однолітками, довільність у сфері взаємодії з дорослими та відкриття дитиною своїх переживань у сфері самосвідомості, крім того, принципово важливим є:

 • сформовані прийоми ігрової діяльності, розвинена соціальна активність, засвоєні моральні та поведінкові норми; розвинена уява;
 • високий рівень наочно-образного мислення, пам'яті, мовлення.

Важливі також:

 • ЗАГАЛЬНА ОБІЗНАНІСТЬ (ЗАПАС ЗНАНЬ). Вміння розповісти про себе, батьків, місто, пори року, рослини, тварини, овочі і т.п.
 • УВАГА: Знайти розбіжності між малюнками; Знайти пару предмету;
 • ПАМ’ЯТЬ (зорова, слухова
 • МИСЛЕННЯ (вміння робити умовиводи, висновки, аналізувати, порівнювати) Знайти, чим подібні і чим відрізняються предмети; Узагальнити групу предметів; Вміння порівнювати предмети за розміром, формою, орієнтуватися у просторі, керуючись поняттям “далі-ближче”, “вгорі-внизу”, “праворуч-ліворуч”, “більше-менше” та ін.
 • МОВЛЕННЯ: Фонематичний слух (правильна вимова всіх звуків мови). Вміння за серією малюнків скласти оповідання.
 • РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУКИ: Вміння скопіювати дане зображення предмету, напису.
 • ДОВІЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКИ: Здатність вислухати дорослого, правильність виконання завдань.
 • БАЖАННЯ ІТИ ДО ШКОЛИ.

Таким чином психологічна готовність до шкільного навчання – це різнобічна характеристика дитини, за допомогою якої можна дістати уявлення про рівень загального розвитку майбутнього школяра, про ті психологічні якості, які матимуть вирішальне значення для успішності на початковому етапі навчання.

 

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ 

Казкотерапія— це метод, що використовує казкову форму для корекції емоційних порушень і вдосконалення взаємостосунків з навколишнім світом. Метою і завданням є – зменшення агресивності у дітей, усунення тривожності і страхів, розвиток емоційної саморегуляції і позитивних взаємостосунків з іншими дітьми.

Казкотерапія допомагає розв’язати такі проблеми:

 • труднощі в навчанні;
 • інтеграція особистості у соціум;
 • розвиток творчих здібностей;
 • розширення свідомості;
 • вдосконалення взаємодії з навколишнім світом;
 • психологічна підготовка до напружених емоційних ситуацій.

Зараз із плановим відключенням світла, у дітей може виникнути страх темряви.

Стикаючись з дитячими страхами, батьки бувають спантеличені, як краще допомогти дитині з ними впоратися.

Казкотерапія – саме те, що може допомогти малюкам.

Страх — це важлива, життєво необхідна емоція, головне завдання якої — уберегти від небезпеки, пробудити в людині обережність і уважність. Так як для дитини наш світ- великий і багато в чому непізнаний, діти часто зустрічаються з природним страхом невідомого. Вони можуть боятися повсякденних речей: галасливого фену, свистячого чайника, замкненого ліфту або висоти; природних явищ: ударів грому, свисту вітру, темряви.

Пропоную Вам переглянути разом із дітьми терапевтичну казку "Як вовченя боялось темряви" , котру розроблено спеціально для дітей, а також після перегляду запитайте у дитини:
— Як ти гадаєш, чому вовченя боялось темряви?
— А чому тато вовк та мама вовчиця не бояться темряви?
— Чому вовчик перестав боятися темряви?
— А ти боїшся темряви?Чому?
— Що можна зробити аби перестати боятися темряви?(увімкнути ліхтарик, взяти із собою іграшку, обійнятися).

 

 

ВІСІМ ПОРАД , ЯК ВПОРАТИСЯ ЗІ СТРЕСОМ

Чим довше ви перебуваєте у стані стресу, тим більше ресурсів організму йде на підтримку його джерела, і тим менше ви можете витрачати волі на ухвалення розумних рішень.

 1. Перший спосіб позбутися стресу – вольовий (переключити увагу на щось інше). Важливо, що перемикатисяз емоційних переживань потрібно на розумову діяльність. Наприклад, поставте на телефоні таймер на десять хвилин і впродовж цього часу інтенсивно думайте про свою проблему. Можна навіть поплакати. Наступні десять хвилин припиніть ці думки і запустіть якусь просту і зрозумілу гру: тетеріс чи змійку. Після – повертайтеся до справ. У середньому, щоб впоратися зі стресом, потрібно до двох тижнів такої активності.
 2. Інший спосіб полягає в тому, щоб поставитися до проблем як до гри і досвіду. Коли людина кілька разів проходить через якусь ситуацію, то розуміє, що це не смертельно і далі все буде добре. Але в це важко повірити першого разу. Втім, якщо розглядати будь-які життєві перепони ніби спосіб покращення себе як особистості, ставитися з цікавістю (“о, пограємо!”), тоді мозок почне думати, що це все гра і варто не перейматися, а намагатися перемогти.
 3. Ще давні греки знали, що баня– найкращий спосіб, щоб позбутися стресу. Тіло розслабляється, а якщо розслабитися – то вже не так і страшно.
 1. Медитація і йога. Чому це працює? Бо змінюється уявлення про те, що відбувається в навколишньому середовищі (тобто людина заглиблюється у свої внутрішні відчуття й інакше сприймає зовнішні проблеми)
 1. Розтяжка. Коли людина відчуває біль, виробляються гормони, які зупиняють виділення гормону стресу – кортизолу.
 1. Вітамін С. Пийте, наприклад, гранатовий сік. Він і візуально схожий на вино, і гасить стрес, як вино.
 1. Пийте воду. Зневоднення так само стимулює вироблення кортизолу.
 2. Щоб працювати ефективніше – перемикайтеся з розумової діяльності на фізичну. Зробите зарядку – і продуктивність вашої роботи покращиться.

 

Три ефективні методики арт-терапії в боротьбі зі стресом

 

 

 

"ВПРАВИ ТА ПОРАДИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ПАНІКИ ТА СТРЕСУ"

Долаємо паніку , вправи і поради

Психологічний стан — це стан, який розвивається в людині в процесі її соціально значущої діяльності і впливає на психологічні та фізіологічні функціональні процеси в організмі людини. Сучасна людина стикається з багатьма факторами ризику, що негативно впливають на стан її нервової та серцево-судинної систем, знижують опірність організму. При цьому виникає стресова реакція організму. Так, наприклад, психічна травма, отримана внаслідок конфлікту, виводить людину з нормального психічного стану, що може призвести до суттєвих змін у виконанні професійних функцій і загального функціонального стану: стрес, втома, перевтома.

Стрес — це сукупність загальних неспецифічних біохімічних, фізіологічних і психологічних реакцій організму внаслідок дії надзвичайних подразників різної природи і характеру, які викликають порушення функцій органів. У перекладі з англійської "стрес" означає "напруга", тобто відповідь організму на поставлену перед ним проблему.
Це захисна реакція організму на зовнішні надзвичайні подразники і ситуації, тривалі негативні емоції.

 

 

НАСКІЛЬКИ ВИ СХИЛЬНІ ДО СТРЕСУ?

Чи вдається вам самостійно знижувати його рівень і справлятися із тривожними думками? Як часто ви втомлені вже вранці, а протягом дня ви дратуєтеся через будь-які дрібниці? Часто друзі та знайомі кажуть вам: «Тобі пора відпочити»?
Якщо впізнаєте в цих реченнях себе — варто задуматися над тим, щоб потурбуватися про своє психічне здоров’я і навчитися керувати стресовими станами. Для цього не доведеться їхати в далекі гори чи переїжджати в буддистські храми. Просто почніть дихати.
Дихати? Так.
Дихання — найприродніший процес у світі і один із найкращих способів релаксації.
📌Користь від дихальних вправ і технік:
— заспокоюють, допомагають відволіктися і подивитися на проблеми під іншим кутом зору;
— допомагають побороти напади паніки, покращують сон і допомагають вирішити проблему безсоння;
— зменшують тривожність і рівень стресу;
— відновлюють внутрішній ресурс.
Пропоную вашій увазі дихальні вправи на подолання стресу , які ви можете виконувати разом із дітьми   
 
 
 

12 засобів невідкладної психологічної самодопомоги в умовах війни

   За своєю психічною організацією людина – самокерована істота, здатна робити вибір, управляти собою. Тож пам’ятаймо, – ми можемо брати свій емоційний стан під контроль і йти разом до перемоги.

Для емоційної стабілізації доцільно застосовувати такі способи:

 1. Визначаємося із власною картиною світу

Час відповісти собі на екзистенційні питання: "Хто я? Де я?"; "У що я вірю?

На що спираюся?"; "Що я здатний зробити, а чого не зроблю ніколи?". Чітке розуміння

власних опор допоможе впоратися з гострими емоційними реакціями, знайти пояснення

тому, що відбувається , побачити обрії та перспективи.Послабити страх допомагає знання – у чому конкретно небезпека, яка і звідки вона насувається. Тому слухайте і читайте лише офіційні джерела українських засобів масової інформації.

 1. Відкриваємо власні джерела енергетичних ресурсів

Перебуваючи у спокійному стані, запишіть чи навіть намалюйте (аби добре запам' ятати") джерела, що надають вам сили, як-от спорт, природа, спілкування, присадибна ділянка, хобі та ін. І в момент, коли вас раптом "накриють" емоції або поглине апатія ("Немає сил, нічого не хочу"), ви зможете припасти до одного із цих джерел і наповнитись енергією.

Пам'ятаємо: тривале сидінні в соцмережах дає химерне відчуття бадьорості, проте діє як алкоголь: спершу надмірна енергійність, потім "відкат" і незабаром — залежність. Тож подбайте заздалегідь про безпечні "джерела дивої води".

 1. Не забуваємо про спілкування та відпочинок

Діліться своїми переживаннями, спілкуйтесь зі своїми близькими, за потреби – звертайтесь за психологічною допомогою. Коли випадає нагода трохи розслабитись, перепочити, ‒ використайте її, у цьому немає нічого осудного.

 1. Залишаємося (або стаємо) фізично активними

Важливо рухатися. Крім очевидної фізичної користі (поліпшення циркуляції крові, функцій дихальної, серцево-судинної, нервової та травної систем, зміцнення м'язів), отримуємо шанс підвищити рівень своєї життєздатності та емоційної стійкості.

Згадайте, як чудово в мирний час ваше роздратування сублімувалося у прибирання квартири чи дому. Використовуйте цей ефект.

 1. Власна стабільність та стабільність близьких

Спробуйте організувати, на скільки це можливо, свою стабільність і стабільність своїх близьких, підтримуючи хоча б частково розпорядок дня, сімейні ритуали, згадуємо приємні спогади, мріємо (особливо, якщо у вас є маленькі діти, братики, сестрички).

 1. Турбота про найменших

Для відновлення емоційного балансу контактуйте із природою та тваринами. Це може бути як споглядання живої природи безпосередньо, так і догляд за кімнатними рослинами, так і за домашніми улюбленцями. Надання притулку кішці чи собачці може стати потужним антистресом для як для дітей, так і для дорослих.

 1. Робимо добрі справи

Отримали ресурс від значущої для вас людини — передайте далі, станьте опорою для інших. Добрі справи можуть бути різними: це і благодійна допомога, і волонтерство, і прихисток тварин, і молитва за тих, хто перебуває на передовій або у скрутних умовах.

 1. Наповнюємось українським контентом

Свій внесок у Перемогу кожен з нас може зробити тим, що говоритиме українською, переглядатиме українські фільми, читатиме вітчизняних письменників, слухатиме музику українських виконавців, відкриватиме по-новому історію Батьківщини. Крім того, це слугуватиме ефективним засобом "перемкнутися", відпочити від тяжких думок, а також усвідомити власні поведінкові прояви та емоційні реакції. Мистецький світ слугує своєрідним амортизатором, що пом'якшує емоційні коливання і психологічні удари.

 1. Усвідомлюємо власні емоції

Візьмімо за звичку спостерігати за проявами в собі різних емоцій. добре спрацьовує прийом "Стоп"(відчувши, що рівень люті зашкалює, перемикайтеся, виходьте з "новинного простору") або "Таймінг" (скажіть собі: "Я поплачу до певної години, а потім устану і піду — працювати, гуляти,  малювати тощо"). Звучить трохи ніби дикувато — люди ж не роботи! Але це не про механістичність чи бездушність. Це про здатність до саморегуляції, про почуття відповідальності, зрілість і вихід із дитячої  позиції. Так, ми даємо собі право гніватися, лютувати, боятися, дратуватися. Але також пам'ятаємо про можливі наслідки цих емоцій, серед яких — трансформація в якість характеру .

 1. При загостренні ситуації

Для зняття сильного хвилювання дайте відчути собі «опору» ‒ обіпріться на стійкий об’єкт (стіну, стілець, поручні, підлогу тощо), зосередьте свою увагу на відчутті опори, які виникають при цьому; зробіть неквапом кілька ковтків води, зосереджуючи свою увагу на тілесних відчуттях, які виникають при цьому. Подбайте про своє дихання: зосередьте свою увагу на диханні, на рахунок 1-2-3-4 зробіть повільний глибокий вдих через ніс (при цьому живіт випинається вперед, а грудна клітка залишається нерухомою), на наступні чотири рахунки затримайте дихання, потім зробіть плавний видих на рахунок 1-2-3-4. Повторюйте такий цикл протягом 3-5 хвилин, при цьому намагайтесь увити собі, що з кожним глибоким вдихом і тривалим видихом ви частково позбуваєтесь стресової напруги.

 1. Повернення почуття безпеки

Для опанування себе та мобілізації власних сил допоможіть собі повернути почуття безпеки, заручившись підтримкою своєї уяви: прийміть зручне положення тіла, заплющіть очі, подумайте про те місце, де ви відчували себе найбільш комфортно, безпечно, затримайте цей образ у своїй уяві, подумки простежте усе, що наявне в цьому місці, звернуть увагу на ваші почуття під час таких уявлень, запам’ятайте їх.  Цей образ безпечного місця – у вашій свідомості, він може виникати тут за вашого бажання і ви можете повертатись до нього, коли відчуєте необхідність повернути почуття, пов’язані з ним.

 1. Живемо тут і зараз

Нікому не відомо, що нас чекає і скільки це все триватиме. Тому маємо навчитися жити в поточному моменті. Не тужити за минулим, не боятися  майбутнього ( і не поринати у рожеві мрії також), а спробувати адекватно оцінити і прожити той досвід, який пропонує нам життя.

Тримаймося, разом ми все здолаємо!!

 

16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

«ЖИТТЯ БЕЗ НАСИЛЬСТВА»

Насильствоце дії, які спрямовані на досягнення певної мети. Спричинення моральної, фізичної, психологічної, матеріальної шкоди. Найбільш ганебне насильство над дітьми. Зростає батьківська жорстокість, кількість тілесних ушкоджень, вбивства. Діти позбавлені турботи батьків нерідко гинуть. Як наслідок – діти втрачають довіру і пошану до батьків.

 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

 • Матеріальні труднощі;
 • Наявність в сім’ї безробітного;
 • Невирішеність житлової проблеми;
 • Алкоголізм та пияцтво серед членів сім’ї
 • Неповна сім’я;
 • Дитина інвалід;
 • Небажана дитина;
 • Важка дитина;
 • Сімейні конфлікти;

ПРОЯВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА.

 • Фізичне знущання над дитиною
 • Залякування, навіювання страху за допомогою жестів, поглядів;
 • Постійний контроль її доступу до спілкування з ровесниками,
 • Родичами, одним із батьків;
 • Використання образливих прізвиськ, ігнорування її, незадоволення її основних потреб;
 • Порушення її статевої недоторканності;
 • Ухиляння від обов’язків щодо дитини;
 • Втягування у з’ясування стосунків і використання їх задля шантажу.

ЯК УНИКНУТИ НАСИЛЛЯ?

 • Уникай ситуацій, які можуть привести до насильства;
 • Говори спокійно, впевнено;
 • Дай агресору можливість зупинитися;
 • Не прагни помсти ворогам;
 • Умій просити вибачення;
 • Попроси допомоги. Це не ознака боягузтва!
 • Ти маєш право відмовитися робити те ,до чого тебе примушують
 • Ти маєш право на допомогу;
 • Обмежте спілкування з кривдником;
 • Звернися до психолога, органів опіки, кл. керівника…
 • Звернися до лікаря

АБЕТКА.ЯК ЖИТИ БЕЗ НАСИЛЬСТВА.

 • Я знаю свої права і вмію ним користуватися;
 • Я нікому не дозволю принижувати й ображати себе;
 • Якщо зі мною трапиться щось недобре, розповім людям яким довіряю;
 • Я знаю куди потрібно звернутися для захисту своїх прав (психолога, кримінальної поліції у справах неповнолітніх, поліцію, адміністрацію школи, кл. керівника, на гарячу лінію)
 • Я знаю ,що мені гарантовано захист своїх прав

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

 • Дати партнеру виговоритися;
 • Вимагайте обґрунтування його звинувачень
 • Знайдіть заспокійливі слова;
 • Розгляньте проблему як задачу з підручника і знайдіть ї вирішення;
 • Дайте партнеру зберегти своє обличчя;
 • Збережіть і своє обличчя, утримуйте позицію на рівних;
 • Не бійтеся компромісу і вибачень;
 • Домовляйтеся і не руйнуйте мирні стосунки
 • Не реагуйте на погрози;
 • Вмійте прощати собі і іншим;

Щастя людини  залежить від того,
у  кого вона народилася,
у  кого навчалася,
і з ким створила сім’ю.

 

 

ЯК БЕЗПЕЧНО ПЕРЕЖИТИ ВОЄННИЙ ЧАС

Війна є важким випробуванням для кожного з нас. У цей лихоліття нас постійно переслідують стреси, тривога, втома, почуття нетерпіння. Ми іноді відчуваємо, що сили покинули нас і це може вплинути на наше навчання, роботу та життя вдома. На цій сторінці ви дізнаєтесь кілька правил, які допоможуть вам успішно подолати цю стресову ситуацію. Ці правила, звичайно, не в змозі змінити політичну реальність, але вони можуть змінити ваше життя і допомогти вам спокійно пережити воєнний час чи інші не менш стресові ситуації.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви станете спокійнішим і сильнішим за духом і тілом:

 • Дотримуйтесь заведеного порядку життя — звичайне розмірене життя створює острівець безпеки в океані небезпек і бур. Зберігаючи заведений розпорядок дня, ви демонструєте собі та оточуючим, що ви сильні та життєздатні. При цьому ви заявляєте, що продовжуєте жити і сподіватися попри все.
 • Дотримуйтесь режиму здорового харчування, займайтеся спортом та висипайтеся – У здоровому тілі – здоровий дух. Слідкуйте за своїм здоров'ям, і це допоможе вам успішно пережити лихоліття, не долаючи додаткових проблем.
 • Виконуйте вправи на розслаблення – вправи на розслаблення допоможуть вам подолати стрес і потяг повсякденного життя. Чим регулярніше ви їх робите, тим краще навчитеся розслаблятися і підтримувати природний баланс в організмі. Все це безпосередньо впливає на настрій і душевний спокій. Спробуйте вправлятися кілька хвилин один-два рази на день.
 • Говоріть про свої почуття з близькими людьми – почуття подібні до килимів – і ті, й інші потребують догляду та періодичного провітрювання. Якщо ви поділитеся своїми почуттями та переживаннями, то ви знімете з себе їхній тягар і подивіться на них по-новому. Більше того, ви можете з подивом виявити, що й інші люди відчувають те саме, що й ви.
 • Допомагайте іншим – це можуть бути батьки, діти або друзі, яким потрібно трохи участі чи підтримки. Ви також можете зайнятися добровольчою діяльністю в організації, яка вам подобається. Допомагаючи людям, що оточують вас, ви відчуєте себе набагато краще. Крім того, ви зможете довести собі, що у вас достатньо сил для того, щоб самому впоратися із ситуацією та надати допомогу іншим.
 • Виділіть час для улюблених занять – кожного дня виділяйте час на те, що ви любите: заняття спортом чи мистецтвом, музика, читання, походи та багато іншого. Це допоможе вам відволіктися від важкої реальності і пам'ятати про те, що навіть у важкі часи можна знайти оазис, який зробить життя кращим.

 

Основний принцип роботи "Не зашкодь!"

    Практичний психолог закладу:

 • керується етичним кодексом психолога;
 • дотримується педагогічної етики;
 • будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри в тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
 • підвищує рівень психологічних знань вихователів, батьків, дітей;
 • постійно підвищує свій професійний рівень.

Основні завдання психологічної служби закладу:

 • проведення просвітницьких лекцій, семінарів, занять з педагогами, батьками, дітьми;
 • консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • розвивальна робота з дітьми, батьками, педагогами;
 • допомога дітям, які мають проблеми в поведінці, або які опинилися в складній життєвій ситуації;
 • психологічний супровід новоприбулих дітей;
 • визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі.

Мета психологічного супроводу полягає у забезпеченні оптимальних соціально-психологічних умов для збереження психологічного здоров’я дитини, сприянні повноцінному розвитку її особистості у родині й дитячому садку та формування її як суб’єкта життєдіяльності.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

АБЕТКА ПОРАД БАТЬКАМ

А — аналізуйте, що дитина дивиться по телевізору чи в Інтернеті.
Б — будьте толерантними під час розмови з дитиною.
В — вас запитують — уважно слухайте, давайте відповіді.
Г — говоріть із дитиною у зрозумілій, прийнятній для неї формі.
Д — дивіться телевізор, читайте журнали разом із вашою дитиною.
Е — економте свій час і сили на вмовляння дитини прочитати якусь книжку чи подивитися певну передачу; напевно, їй це ще зарано — на все свій час.
Є — єдність поглядів, оцінок батьків у тому, що дивиться, читає, у що грається дитина на комп'ютері.
Ж — життя дитини не має обмежуватися телевізором, комп'ютером чи плеєром.
З — з розумінням ставтеся до телепрограм, які обирає дитина, зважайте на її вік, інтереси тощо.
І — ігри на комп'ютері заміняйте рухливими іграми надворі.
К — купуйте дитині тільки необхідне, не потурайте її забаганкам.
Л — любіть ваших дітей та приділяйте їм більше уваги.
М — мистецтво — це не лише телебачення, преса та Інтернет.
Н — не кажіть дитині: «Тобі ще рано це дивитися», — просто перемкніть канал на ту програму, яку можна дивитися разом із нею.
О — обговорюйте з дитиною побачене по телевізору.
П — поважайте думки дитини.
Р — радійте та сумуйте разом із дитиною в повсякденному житті, коли дивитеся чи обговорюєте телепередачу або книжку.
С — стежте за своєю поведінкою, бо діти наслідують вас.
Т — творчий потенціал дитини розвивайте.
У — успіх у вихованні залежить від здорової атмосфери в родині.
Ф — фарби та палітра кольорів у вашому житті нехай завжди сяє лише веселими барвами.
X — хай завжди дитина відчуває ваш інтерес до себе.
Ц — цікавтеся друзями дитини: запрошуйте їх до себе в гості, дізнавайтеся і про їхні захоплення, погляди на життя, про те, що вони читають, тощо.
Ч — частіше допомагайте дитині виконувати доручену справу, але не виконуйте її за дитину.
Ш — шум — це ворог здоров'я дитини.
Щ — щастя і радість дітей — у ваших руках.
Ю — юнацький вік — це найкращий період у житті дитини.
Я — якщо хочете, щоб ваша дитина була ввічливою, порядною, люб'язною, правдивою, ставилася до всіх із любов'ю, дотримуйтеся самі цих порад.

Організація спілкування в сім’ї

Пам’ятка для батьків

1. Приділяйте велику увагу повсякденному спілкуванню з дитиною.

2. Стежте за власним мовленням. Намагайтесь говорити спокійно, доброзичливо.

3. Не зловживайте словами «повинен», «треба». Говоріть дітям «дякую», «вибач».

4. Давайте можливість дитині не тільки слухати, а й думати, висловлювати власні судження, брати активну участь у спілкуванні.

5. Ненав’язливо поправляйте дитину, яка неправильно промовила слово чи побудувала фразу, причому краще зробити це під час розмови, щоб не переривати спілкування.

6. Формуйте в дітей навички ввічливого спілкування: вміти вислуховувати співрозмовника, з повагою ставитися до його думки.

7. Будьте взаємно уважними, чуйними, уникайте сварок і образ.

8. Подавайте дітям приклад такого ставлення до сусідів, колег по роботі, а також до людей незнайомих, що потребують допомоги.

9. Успіх виховання дітей залежить від поєднання поваги до дітей з вимогливістю до них. Дорослі часто забувають про те, як вони поводилися в дитинстві, які інтереси й сумніви сповнювали їхні серця.

10. Вмійте поставити себе на місце дитини. Поважайте в ній людину, цікавтеся її успіхами й невдачами. Поважаючи дитину, не забувайте про вимогливість. Поважати – не означає потурати!

11. Вправляйтеся зі своїми дітьми у гуманних вчинках. Організуйте їхнє життя так, аби вони у справах могли виявляти турботу про менших і допомагати старшим (правильний розподіл домашніх обов’язків), щоб вони були готові допомогти своєму товаришеві, бути ввічливими з сусідами і знайомими.

Заборонені звертання до дитини

 • Ну скільки разів тобі повторювати?
 • Я сказала – зроби!
 • Ти що, не зрозумів?..
 • У всіх діти як діти, а ти…
 • За що мені така кара…
 • Не лізь, коли не можеш зробити…
 • І в кого ти такий вдався?..
 • Невже тобі важко запам’ятати, що…

Необхідні звертання до дитини

 • Давай – но вирішимо разом…
 • Як ти гадаєш?..
 • Мій любий…
 • Це ти добре придумав…
 • Я така вдячна долі, що ти в мене є…
 • Упевнена , що ти зможеш…
 • Тобі добре вдасться…
 • Я завжди знала, що ти розумний…

1. Чи часто Ваша дитина заявляє про своє бажання йти до школи?
2. Вашу дитину найбільше цікавлять атрибути школи, ніж можливість більше довідатися нового й багато чого навчитися?
3. Ви вважаєте, що Ваша дитина досить посидюща й уважна навіть під час виконання не дуже привабливого для неї завдання?
4. Ваша дитина товариська як з дітьми, так і з дорослими?
5. Ви не впевнені в тім, що Ваша дитина здатна добре запам’ятати й виконати усне доручення?
6. Ваша дитина жодної хвилини не може побути на самоті й зайнятися чимось самостійно?
7. Іграшки й особисті речі Вашої дитини завжди розкидані, й Ви стомилися нагадувати їй, що потрібно їхприбирати
8. Чи вміє Ваша дитина рахувати до десяти й назад?
9. Чи вміє Ваша дитина порівнювати числа і предмети?
10. Чи здатна Ваша дитина додавати й віднімати в межах десяти?
11. Чи знає дитина прості геометричні фігури?
12. Чи вміє дитина визначати істотні ознаки в предметах?
13. Чи може Ваша дитина об’єднати одним словом поняття одного виду, роду, характеру?
14. Чи може Ваша дитина знайти слова з протилежним змістом до запропонованого слова?
15. Чи вміє вона скласти розповідь за 5-7 картинками?
16. Чи знає Ваша дитина літери та чи вміє читати поскладах?
17. Ваша дитина з напруженням і без будь-якого задоволення декламує вірші й розповідає казки?
18. Чи правда, що Ваша дитина не досить упевнено користується кульковою ручкою?
19. Ваша дитина любить майструвати, користуючись клеєм, ножицями, інструментами?
20. Їй подобається розфарбовувати або малювати?
21. Малюнки Вашої дитини, як правило, неохайні й незавершені?
22. Ваша дитина без особливої праці може зібрати розрізану на кілька частин картинку?
23. Чи може Ваша дитина знайти слово до запропонованого слова так, щоб вони були пов’язані за змістом,як пов’язані слова в зразку?
24. Чи вважаєте Ви, що Ваша дитина не допитлива й погано обізнана?

Порівняйте свої відповіді з ключем.
Ключ відповідей: Якщо на запитання 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 Ви відповіли «так», то зарахуйте по 1балу за кожну відповідь.
Якщо на запитання 2, 6, 7, 17, 18, 21, 24 Ви відповіли «ні», то зарахуйте ще по 1 балу за кожну відповідь.
Підрахуйте загальну кількість балів. Якщо вона становить:
20-24 бали, то поздоровляємо! Ваша дитина готова до школи. Будьте певні, що їй буде легше справлятися зі шкільними труднощами. Подбайте про те, щоб у неї не зник інтерес до школи й до отримання нових знань.
15-19 балів, Вам належить приділити більше уваги своїй дитині, зміст запитань або завдання в них допоможуть Вам обрати потрібний напрям роботи з дитиною. Не засмучуйтеся, Ваша дитина майже готова до навчання в школі.
14 і менше балів, кращою порадою для Вас буде приказка: «Терпіння і труд усе перетруть». Ваша дитина чекає допомоги й співпраці. Пориньте разом із нею в розвивальні, цікаві ігри. Усе це допоможе дитині досягти успіху й піти до школи підготовленою.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПСИХОЛОГА

«Як не треба готувати дитину до школи»

Напевно, немає таких батьків, які б не хотіли бачити своїх дітей здоровими, добре розвиненими, готовими опанувати непросту шкільну програму. Проте досвід роботи дозволяє зробити висновок, що далеко не всі батьки знають, як правильно підготувати дитину до школи, і часто припускаються дуже серйозних помилок.

Соромязлива дитина? Що робити?

Одна з розповсюджених проблем, з якою зіштовхуються батьки – це дитяча сором’язливість

Що роботи, коли дитина не відповідає на запитання дорослих або при знайомстві з новими дітьми, опустивши голову, мовчить?

Як взаємодіяти с дітьми?

Найголовніші принципи взаємодії дорослого з дитиною, які ми прагнемо зреалізувати працюючи з дошкільниками:…

 

Цікавинки для Вашої дитинки.

Сьорінками журналу «Зростаємо разом». На сторінках журналу Ви знайдете практичні поради фахівців з розвитку і вихованню дітей від 3 до 7 років.

 Це відео для дітей буде пізнавальним та корисним для діток, котрі збираються в садочок. Деякі діти бояться йти в дитячий садок і це пізнавальне відео для дітей про дитячий садок допоможе діткам розвіяти дитячі страхи і в ігровій формі ознайомить з режимом дня дитячого садку.