Головна ⇒ Методичний калейдоскоп ⇒ Пріорітетні напрямки

Пріоритетні завдання 
ЗДО № 162 на 2017-2018 навчальний рік:

1. Розпочати роботу над розвитком фонематичного  компоненту, як одного із важливих складових при формуванні мовленнєвої полікомпетентності дітей дошкільного віку  шляхом підвищення рівня компетентності педагогів. 

2. Активізувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до реалізації завдань національно-патріотичного виховання  на засадах української етнопедагогіки,  як складової виховання дітей дошкільного віку.

3. Спільно з батьками продовжувати роботу по зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей, удосконалення фізичного розвитку, зміцнення та підвищення опорних та захисних властивостей організму шляхом проведення різних форм фізичного виховання, музично-ритмічних занять, розвитку дрібної моторики.

Пріоритетні завдання
ЗДО № 162 на 2018 — 2019 навчальний рік:

1. Продовжити роботу з розвитку рідного мовлення дітей через формування словника, як ключового компоненту комунікативно — мовленнєвої діяльності дошкільника.

2. Удосконалити роботу шодо зміцнення психофізичного здоров'я кожного вихованця шляхом поглибленої діагностики, корекційно — прфілактичної роботи, використання психозберігаючих технологій.

3. Спрямувати роботу на формування у вихованців чуття національної свідомості через різноманітні ігри (сюжетно — рольові, дидактичні, народні, тощо).