Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

 Головна ⇒ Батьківський всеобуч ⇒ Батьківський актив

                                       ШАНОВНІ БАТЬКИ!
   В  Закладі дошкільної освіти №162 «Ведмедик» створено батьківський актив та раду, піклувальну раду закладу, які успішно співпрацюють з метою забезпечення комфортних, сучасних умов для ставлення й розвитку особистісних якостей кожної дитини, покращення матеріально-технічної бази.
Колектив та батьківський актив Закладу дошкільної освіти №162 вдячний Вам за те, що наша співпраця зорієнтована на конструювання живого, дієвого освітнього процесу, в якому домінують умови збагачення дітьми пізнавальної сфери через досвід пізнання  та міжособистісну взаємодію з ровесниками та дорослими.
Будемо щиро вдячні за надану благодійну допомогу,  яка покращить життя дітей у дошкільному закладі.

Реквізити рахунку, на який можна перерахувати
благодійні внески та гранти в грошовій формі:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВІТ ЩАСЛИВОГО ДИТИНСТВА»
Р/Р 26000053905672
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 313399
ОКПО 38069336
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ЗДО №162

НОРМАТИВНА БАЗА ЩОДО БЛАГОДІЙНИЦТВА:

— Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)
— Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами) Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)
— Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)
— Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

     Звітування про використання коштів в ЗДО №162 «Ведмедик»  проводиться на зборах батьків кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладу на поточні потреби навчального закладу, а саме: на придбання господарських, будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.

     При цьому наголошуємо, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків — членів батьківського активу та голову батьківського  активу ЗДО №162 «Ведмедик».  Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.

     Відповідно до статті 38 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами, далі Закон №2628) додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.

     Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

     Законом № 531/97 встановлено, що суб’єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:
• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
• інших заходів, не заборонених законом.

     Благодійна допомога у грошовій формі може надходити і на спеціальний рахунок ЗДО: 

 ШАНОВНІ БАТЬКИ!

     Батьківський актив  ЗДО №162 «Ведмедик» щиро вдячний за співпрацю щодо створення комфортних умов, безпеки та чистоти в закладі  для навчання та виховання  наших дітей, керується  нормативною базою щодо благодійництва.
Звітування про використання коштів в  ЗДО №162 «Ведмедик» проводиться на батьківських зборах в кожній віковій групі, звітування голови батьківського активу в вересні та січні поточного року.
Збір коштів та прозоре обґрунтоване їх використання покладається на  батьків – членів батьківського активу  та голову батьківського  активу закладу.
Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливого та необхідного їх використання. Розподіл та використання коштів здійснюється з урахуванням пропозицій на поточні, косметичні ремонти приміщень, ремонти обладнання пральної, харчоблоку, придбання будівельних матеріалів, миючих засобів тощо.
Якщо благодійна допомога надається у вигляді майна, то таку допомогу оформляють на основі отриманих первинних документів та оприбутковують до 25 числа кожного місяця.
              Дякуємо всім батькам за розуміння, підтримку та співпрацю!
З повагою, голова Батьківського активу ЗДО №162 «Ведмедик».    

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку на цій сторінці нашого сайту http://vedmeduk.org.ua/?page_id=810 систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської  допомоги у нашому дитячому садку.Анимация бабочка Батькам на замітку.
Анимация бабочка Безпека батькам.
Анимация бабочка Консультації.