Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

Головна ⇒  Методичний калейдоскоп ⇒  Досвіди роботи педагогів

 В  ЗДО  узагальнено такі досвіди роботи:

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК "ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ "ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ" НА ЗАНЯТТЯХ ПІЗНАВАЛЬНОГО ЦИКЛУ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ".

http://vedmeduk.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/досвід-.pdf • «Технологія реалізації моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на основі кваліметричного підходу» (завідувач Велькая С.М., вихователь-методист Островська Ж.А.)
 • «ЛЕГО технології в роботі вчителя-дефектолога» (вчитель-дефектолог Кідалова Н.І.)
 • «Формування елементарних математичних знань та економічних уявлень засобами ІКТ» (вихователь Авдалян Т.С.)       
 • Методичні рекомендації «Використання мнемотаблиць в роботі з дітьми під час вивчення віршів, складання казок, переказу, звуковимови тощо» (вчитель-логопедь Колокол О.А.)
 • «Навчання дітей процесу самостійного надбання знань засобами власної пошукового-дослідницької діяльності» (вихователь Коржунова Л.В.)
 • «Багатозначні слова як один із способів збагачення і уточнення словника дітей» (вчитель-логопед Заховалко Ю.С.)
 • «Використання методу «Сендплей» для мовленнєвого та пізнавального розвитку дошкільника» (вихователь Терещенко О.В.).
 • «Реалізація творчого потенціалу дошкільників в процесі розвитку їх креативних здібностей» (Авдалян Т.С.)
 • «Стратегії планування та  менеджменту корекційно-розвивальної та здоров’язбережувальної діяльності ДНЗ комбінованого типу» (Велькая С.М., Островська Ж.А.)
 • «Казкотерапія як метод корекції попереджень конфліктів у дітей старшого дошкільного віку» (Усенко О.С.)
 • "Система роботи вихователя щодо соціалізації дітей з обмеженими можливостями в умовах спеціально організованого навчально-виховного процесу" (Голишева І.О.)
 • «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в роботу з художньо-творчого розвитку дітей дошкільного  віку» (Гончарова О.В.)
 • «Гендерне виховання як чинник особистісно орієнтованого підходу до індивідуалізації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку» (Глазун А.А.)
 • "Система роботи ДНЗ комбінованого типу щодо взаємодії з родинами вихованців на сучасному етапі" (Велькая С.М., Островськаи Ж.А.)
 • «Логопедичне дозвілля як елемент корекції в роботі з дітьми-логопатами» (Герасимович В.І.)
 • «Степ-аеробіка-нетрадиційний метод оздоровчої та тренувальної направленості для дітей 6-7 року життя» (Йованович Т.Л.)
 • «Використання блоків З Дьєнеша в корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку» (Матвієнко Г.В.)
 • «Декоративне  малювання як один з напрямів патріотичного виховання» (Осколкова О.О.)
 • «Система роботи з формування емоційно-естетичного ставлення до природи засобами зображувальної діяльності» (Карнаух Л.Д.)
 • «Ритмопластика як один із засобів музично-естетичного виховання дошкільників». (Рогачова А.В.)
 • «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини шляхом використання засобів мнемотехніки» (Колокол О.А.)
 • «Розвиток музично-мовленнєвої діяльності засобами творчого музикування» (Гончарова О.В.)
 • «Використання технології біоенергопластики як одного із засобів корекційної роботи з формування фонетичної компетенції дошкільників» (Усенко О.С.)
 • «Використання елементів кольоротерапії як інноваційної та оздоровчої технології для збереження психофізичного здоров’я дітей дошкільного віку» (Глазун А.А.)

Творчі напрацювання педагогів

 • «Формування просторових уявлень  у дітей  із затримкою психічного розвитку». (Баранова Т.О.)
 • «Експериментально-пошукова діяльність в ДНЗ » (Рубан І.О.)
 • «Патріотичне виховання в ДНЗ засобами гри» (Деркая Н.Ю.)
 • «Патріотичне виховання дошкільників засобами усної народної творчості» (Сойма Т.В.)
 • «Використання ізотерапії в корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку» (Баранова Т.О.)