Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
Запорізької області
Шановні батьки! Звертаємо вашу увагу, що для влаштування дитини до іншого закладу необхідно оформити нову заявку в електронному реєстрі. Отримати консультацію щодо дій з заявами ви можете за телефоном 226-24-09 по вівторках з 14.00-16.00 та по четвергах з 9.00 до 12.00

Головна ⇒  Методичний калейдоскоп ⇒ Річний план    

 


Річний план на 2019 — 2020 навчальний рік


Пріоритетний напрямок роботи

Методичні заходи, спрямовані на його реалізацію

Удосконалювати роботу з формування рухових умінь та навичок під час проведення різноманітних форм фізичного виховання шляхом підвищення рівня професійної компетентності, здійснення взаємозв’язку у роботі усіх служб ЗДО.

 

Педагогічна рада: «Фізичне виховання: інноваційний підхід»

Семінар-практикум «Формування рухових умінь та навичок під час проведення різноманітних форм фізичного виховання».

Консультація «Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір ЗДО»

Консультація «Релаксація — допомога в зміцненні і збереженні психіч­ного здоров'я дітей»

Продовжити роботу з розвитку рідного мовлення, зокрема з формування граматично правильного мовлення дітей шляхом створення належних організаційно-педагогічних умов та використання інтерактивних методів навчання.

Педагогічна рада: «Граматична норма як компонент культури мовлення дитини дошкільного віку»

Консультація «Ґендерні особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку»

Консультація «Формування

Мовленнєвої компетенції

дошкільника в організованій та

самостійній діяльності»

Заняття  з розвитку мовлення «Пригоди у країні казок»

Розпочати роботу  з реалізації  освіти для сталого розвитку шляхом забезпечення оптимальних умов  для формування у дітей, педагогів та батьків надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно соціально-доцільної поведінки дошкільників.

Практико-орієнтований семінар «Стратегія впровадження освіти для сталого розвитку в освітній процес ЗДО»

Педагогічна студія «Формування екологічної культури особистості дитини»

Консультація «Виховання у дітей дошкільного віку розумного споживання енергії,води та зменшення їх марних витрат»

Консультація «Медіаосвіта як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Інтегроване заняття (економіка, екологія, мовленнєве спілкування) на тему: «Врятуємо річку»

 

 

 


 Річний план на 2018- 2019 навчальнмй рік

 


Пріоритетний напрямок роботи

Методичні заходи, спрямовані на його вирішення

Продовжити роботу з розвитку рідного мовлення дітей через формування словника як ключового компоненту комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників.

 

Методична майстерня: «Сучасні підходи до формування лексичної компетенції дошкільників».

Консультації:

«Дидактичний синквейн – творчий підхід до формування лексико-граматичних категорій у дошкільників»,.

«Професійне мовлення педагогів».

Конкурс – виставка дидактичних посібників з української мови.

Мова рідна, мова солов’їна – заняття з розвитку українського мовлення.

Удосконалити роботу щодо зміцнення психофізичного здоров’я кожного вихованця шляхом поглибленої діагностики, корекційно-профілактичної роботи, використання психозберігаючих технологій.

 

 

Педагогічна рада: «Виховання здорової особистості-головне завдання  сучасності».

Семінар практикум: «Профілактика порушень постави і стопи у дітей дошкільного віку засобами лікувальної фізкультури».

Консультації:

«Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей раннього віку ». 

  Музичне заняття для дітей старшого дошкільного віку з використанням здоров'язбережувальних технологій.

Спрямувати роботу на формування у вихованців чуття національної свідомості через різноманітні ігри (сюжетно-рольові, дидактичні, народні тощо).

 

Педагогічна рада: «Національно-патріотичне виховання дошкільників  в умовах розвитку української державності».

Коучинг «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: як зробити дієвим».

Консультація:

«Розвиток рухливих здібностей засобами козацьких ігор».

Обереги українського народу —  заняття з патріотичного виховання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Річний план на 2017- 2018 навчальнмй рік


Пріоритетний напрямок роботи

Методичні заходи, спрямовані на його вирішення

Розпочати роботу над розвитком фонематичного  компоненту, як одного із важливих складових при формуванні мовленнєвої полікомпетентності дітей дошкільного віку  шляхом підвищення рівня компетентності педагогів.  

     Педагогічна рада «Формування фонетичної компетентності дитини дошкільного віку».

Методичний турнір «Інноваційні технології розвитку фонематичної компетентності дошкільників».

Консультації:

«Формування фонетичної компетентності у дошкільників, як  один із ключових компонентів при підготовці до навчання у школі»,

«Розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей в процесі ігрової діяльності».

Психолого-педагогічний тренінг «Рідна мова, мова спілкування – духовне багатство народу», виготовлено та презентовано дидактичні ігри з розвитку українського мовлення.

Активізувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до реалізації завдань національно-патріотичного виховання  на засадах української етнопедагогіки,  як складової виховання дітей дошкільного віку.

 

 

Проблемний семінар: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами етнопедагогіки».

Консультації:

«Мистецька спадщина рідного краю як засіб національно-патріотичного виховання дошкільників», «Етнопедагогіка як засіб формування національної самосвідомості».

Захист інноваційних проектів з патріотичного виховання.

Спільно з батьками продовжувати роботу по зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей, удосконалення фізичного розвитку, зміцнення та підвищення опорних та захисних властивостей організму шляхом проведення різних форм фізичного виховання, музично-ритмічних занять, розвитку дрібної моторики.

Педагогічна рада: «Освітні стратегії   у формуванні здорової особистості».

Семінар практикум: «Інноваційні технології фізичного розвитку дітей дошкільного віку».

Консультація:

«Активізація рухової активності дошкільнят».