Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

​Медичну карту дитини скасовано. Які ж документи мають надавати батьки для прийому їхньої дитини до закладу дошкільної освіти? 

Основною формою первинної облікової документації для ведення медичних записів щодо дітей від народження до 17 років є:

 Історія розвитку дитини (форма № 112/о), затв. наказом МОЗ України від 28.07.2014 № 527. Цю форму зберігають у закладі охорони здоров’я.

Донедавна чинною була Форма № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)». Та її скасували як таку, що не відповідає законодавству.

Які ж документи мають надати батьки при прийомі їхньої дитини до закладу дошкільної освіти?

Перелік документів для приймання дитини

Відповідно до п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами) прийом дітей до закладу освіти  комбінованого типу здійснюється протягом календарного року згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти та на підставі: 

— заяви батьків або   осіб,  які їх замінюють;
— медичної довідки про стан   здоров’я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  заклад дошкільної освіти;
— довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення;
— копія свідоцтва про народження;
— висновку інклюзивно-ресурсного центру про необхідність перебування дитини в спеціальній групі;

 за потреби копія довідки про статус ВПО, статус дитини з інвалідністю, програма реабілітації дитини з інвалідністю.

Клінічний протокол.

 Оскільки до закладів дошкільної освіти приймають дітей віком від 1 року, періодичність медичних оглядів визначена наказом МОЗ України «Про затвердження Клінічного протоколу медичного огляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008 № 149.

За Клінічним протоколом медогляд дітей здійснює лікар, який спостерігає за дитиною за місцем проживання: педіатр або сімейний лікар.

Додаткові огляди здорової доношеної дитини віком до 3 років не передбачені.
Їх проводять лише за показаннями, обґрунтованими письмово в Історії розвитку дитини (форма № 112/о) зі згоди батьків.

Отже для відвідування закладу дошкільної освіти достатньо надати довідку від лікаря-педіатра чи сімейного лікаря, яка засвідчує той факт, що дитина здорова.

Якщо дитина має захворювання, то за рішенням одного з батьків у довідці про це може бути відповідний запис. Така інформація потрібна, щоб медична сестра закладу дошкільної освіти володіла необхідною інформацією про стан здоров’я дитини

Карта профілактичних щеплень

Форма первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом МОЗ від 10.01.2006 № 1, містить усю необхідну інформацію про:

  •  вакцинацію
  •  ревакцинацію
  •  туберкулінові проби.

Форму № 063/о:

заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах.

Складено на основі листа, який МОЗ України адресувало МОН України

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2226-dokumenti-dlya-priyomu-dtey-do-zakladu-doshklno-osvti?utm_source=letter&utm_medium=letternews&utm_campaign=letternews_rnvp_280618&ustp=F